Yazar Biyografisi

Yazar Resmi

Murat Terlemez

1989 doğumlu Terlemez, liseyi Emirgân Boğaziçi Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde, lisans eğitimlerini Spor Yöneticiliği, Sosyoloji, İşletme, Yönetim Organizasyon ve Beden Eğitimi alanlarında, yüksek lisans eğitimlerini Psikoloji ve Spor Yönetimi anabilim dallarında tamamlamış olup doktora eğitimini ise halen Spor Yöneticiliği alanında sürdürmektedir. Üniversitelerde etkinlik başkanlığı ve bölüm temsilcilikleri yapan, çok sayıda gönüllü görevde ve sosyal farkındalık projelerinde yer alan, farklı alanlarda antrenörlükleri, lisansları ve hakemlik belgeleri olan, çeşitli eğitimleri ve başkaca sertifika programlarını başarıyla bitiren ve sempozyumlara katılım sağlayan Murat Terlemez’in, bazı derneklere üyelikleri bulunmaktadır. Terlemez’in kitaplarında, psiko-sosyal konular ile olaylar, tarihe yolculuk temaları, bilimsel bilgiler ile hikâyeleştirmeler ve kişisel gelişimin değerleri ön plana çıkmaktadır. Basılmış üç adet kitabı, on dört adet akademik makalesi ve bir adet sempozyumlarda bildirisi bulunan Terlemez, ayrıca on beş yıllık çalışma hayatının sekiz yılını özel sektörde geçirmiş olup son yedi yılını ise halen bir kamu kuruluşunda devam ettirmektedir.